حمل بار به آنتالیا

آنتالیا از شهرهای محبوب هم برای مردم ترکیه و هم برای مردم ایران زمین است بنابراین ارسال بار به آنتالیا در دستور کار خیلی از ایرانیها قرار دارد چه آن هایی که قصد مهاجرت به این شهر زیبا را دارند چه آن هایی که قصد صادرات و تجارت با این شهر را دارند برای کسب …

حمل بار به آنتالیا ادامه »