قوانین ترکیه الوبار

قوانین الوبار ترکیه

قوانین الوبار ترکیه

 

هر مجموعه ای برای خودش قوانینی دارد و این قوانین حاکم بر هرگونه بر استفاده از خدمات این مجموعه می باشد

بنابراین تماس با الوبار ترکیه و استفاده از خدمات الوبار به هر طریقی ، به معنای پذیرش این قوانین می باشد :

 

  • ارایه اطلاعات صحیح و دقیق

صاحبین بار و سفارش دهندگان بار ملزم هستند که اطلاعات خود را به صورت صحیح و دقیق در اختیار الوبار قرار دهند

مسئولیت هرگونه کتمان و مخفی کاری و یا ارایه اطلاعات اشتباه با صاحبین کالا و سفارش دهندگان می باشد

این اطلاعات شامل :

۱- ابعاد و وزن دقیق بار

۲- محل بارگیری و تخلیه

۳- اطلاعات دقیق محل تخلیه و بارگیری

۴- نوع بارگیری و تخلیه

۵- کدملی فرستنده و گیرنده

۶- کدپستی فرستنده و گیرنده

۷- محدودیتها  و ممنوعیتهای بارگیری

 

  • معرفی شرکت حمل کننده دیگری به غیر از بارنامه ها یا صورت حساب هایی که ممهور به مهر الوبار نباشد ، دلیل بر تایید آن شرکت حمل کننده نمی باشد و چون کرایه اعلام شده به شما کرایه نهایی می باشد و هیچگونه وجهی بابت حق المعرفی یا حق العمل از شما علاوه بر کرایه دریافت نمیگردد

 

پس مسئولیتی بابت معرفی به الوبار وارد نیست و از شما درخواست می گردد تمام اقدامات لازم و ضروری را قبل از بارگیری انجام دهید (به طور کلی برای هر بارگیری)

 

۱- دریافت بارنامه یا حواله بارگیری (قبل از بارگیری)

۲- برررسی دقیق اطلاعات مندرج در بارنامه از جمله نام فرستنده و گیرنده و مبلغ بیمه و شماره کامیون و نام راننده

۳- دریافت قرارداد حمل و بررسی دقیق قرارداد حتما ممهور به شرکت حمل باشد و در عین حال مفاد مندرج در قرارداد

۴- مبلغ بیمه بار در کار حمل و نقل از اهمیت اساسی برخوردار است و نشان دهنده ارزش بار شما و تعهد بیمه و باربری و شرکت حمل می باشد

 

 

  • قبل از هر بارگیری ، سند بارگیری طلب کنید و مفاد آن را چک کنید تا بعدها دچار هیچگونه مشکلی نشوید

 

 

  • ضمانت الوبار :

الوبار نیز ضمانت و تعهد می نماید که در برابر اطلاعات شما امانت دار باشد

 

Call Now Buttonبرای تماس ، لمس کنید